ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
วันที่ 24 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากร เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ให้การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR and Choking) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ และจำนวนครู นักเรียนโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
19 ธันวาคม 2565 เมนูอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเมนูสลัดบาร์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ข่าวสารรอบรั้วอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
15 ธันวาคม 2565 เมนูอาหารเช้า อาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
14 ธันวาคม 2565 เมนูอาหารเช้า อาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
13 ธันวาคม 2565 เมนูอาหารเช้า อาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มตั้งแต่วันนี้
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายงานอาหารเช้า อาหารกลางวัน พร้อมเมนูสลัดบาร์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
วันศุกร์ 9 ธ.ค. 2565 สมาชิกชมรม To Be Number One โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา นำโดยท่านผอ. จุไรรัตน์ ลิลา ได้ร่วมกิจกรรมกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ (ตราไมโล -แอคทิฟ -โก) นำไมโลมาแจกเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อส่งเ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
8 ธันวาคม 65 ภาพกิจกรรม Day Camp (วันที่1 )ป.4-6 ช่วงเช้า วิชาสูทกรรม : เป็นอีกวิชาหนึ่งทีนักเรียนจะต้องเรียน ในการเรียนรู้สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรม หรือเวลาการออกค่ายแต่ละแห่ง จึงมีการบูรณาการให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ ทุกคน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
8 ธันวาคม 2565 กองลูกเสือ และยุวกาชาดโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ อำนวยการโดย นางจุไรรัตน์ ลิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้กำกับและรองผู้กำกับ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายแบบ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง ผลการแข่งขันนักเรียนได้ลำดับที่ 7 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา นางจุไรรัตน์ ลิลา ให้การสนับสนุนและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และคุณครูอำนวย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
7 ธันวาคม 2565 กองลูกเสือสำรองและยุวกาชาดโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ อำนวยการโดย นางจุไรรัตน์ ลิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้กำกับและรองผู้กำกับ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายแบบ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65