ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้หรือไม่ ปล่อยลูกเล่นพนันฟุตบอลพ่อแม่เสี่ยงโดนจับและปรับ หนีให้ไกลถ้าใครชวนเล่นพนัน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
24 พฤศจิกายน 2565 นางสุพัฒตรา ปัญญาลิขิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
วันที่ 23 พ.ย.2565 สมาชิก To Be Number One โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ZERO WASTE โดยได้รับความอนุเคระห์จากฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตบางนา มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
วันที่ 21 พ.ย.2565 สมาชิก To Be Number One โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ด้วยคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
วันที่ 21 พ.ย. 2565 สมาชิก To be Number One โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นำโดยผู้อำนวยการจุไรรัตน์ ลิลา รองผู้อำนวยการสุพัฒตรา ปัญญาลิขิตกุล หยอดทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ชมรม To Be Number One ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ได้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ SDLC ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดและเข้าร่วมกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ได้มอบหมายงานนักเรียนคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ในตอนเช้า และกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน นักเรียนเก็บเศษใบไม้ใส่เสวียน เพื่อใช้เสวียนในการหมักปุ๋ยและมีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยย่อยสลาย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
ชมรม To Be Number One ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 65
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
บรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนและคุณครู 2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
บรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนและคุณครู
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
บรรยากาศช่วงเช้าในวันเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการจุไรรัตน์ ลิลา และคณะครู มีความยินดีต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
เปิดเทอมปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางนา ให้ความอนุเคราะห์ ในการตัดต้นไม้ฉีดพ่นยุงลาย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ผู้บริหารเขตบางนาเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียน รายชื่อนักเรียน 2565 ผู้ปกครอง นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อ สามารถแอดเข้ากลุ่มไลน์ครูประจำชั้นตาม QR Code เพื่อรับแจ้งข่าวสารต่างๆ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65