ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
บรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนและคุณครู 2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
บรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนและคุณครู
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
บรรยากาศช่วงเช้าในวันเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการจุไรรัตน์ ลิลา และคณะครู มีความยินดีต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
เปิดเทอมปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางนา ให้ความอนุเคราะห์ ในการตัดต้นไม้ฉีดพ่นยุงลาย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ผู้บริหารเขตบางนาเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียน รายชื่อนักเรียน 2565 ผู้ปกครอง นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อ สามารถแอดเข้ากลุ่มไลน์ครูประจำชั้นตาม QR Code เพื่อรับแจ้งข่าวสารต่างๆ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ กำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
พิธีถวายราชสดุดี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
วันที่10 พ.ย. 64 เวลา 08.30น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นางสาวเมตตา ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
แนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเช้าสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
รวมพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
กำหนดการรับนมและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
เปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน ในรูปแบบ 4 ON
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64