ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 25 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
วันที่10 พ.ย. 64 เวลา 08.30น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นางสาวเมตตา ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
แนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเช้าสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
รวมพลังต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
กำหนดการรับนมและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
เปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน ในรูปแบบ 4 ON
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อน การเปิดภาคเรียน -ประชุมผู้ปกครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-383-882-1
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ 24 มกราคม 2563 - 3 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
11 สิงหาคม 2563 ผอ.จุไรรัตน์ ลิา นำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
22 มิถุนายน 2563​ คุณ​ทนงศักดิ์​ สัตยาบรรพต เจ้าของบริษัทร้านญาสิทธิ์​ดีไซน์ ได้มอบเครื่องกดแอลกอฮอล
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การประชุมผู้ปกครอง รับเงินค่า
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิชญะกรณ์ คุณหิรัญ ที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ดำเนินการแจกนมสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (เฉพาะ อนุบาล2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึก
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
รายงานผลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63