ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีต้นแบบสังคมไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Teacher Model of Thailand)
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,14:34  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีต้นแบบสังคมไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Teacher Model of Thailand)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ดีเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,14:29  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี10 Bangchak Project Citizen2019
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,16:45  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..